Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Tổng quan ❯ Hội đồng trường
       
  16/06/2021 14:20        

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan - Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình

 Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ MỸ BÌNH
 Tên gọi khác: Không
 Sinh ngày: 05/11/1970
 Giới tính: Nữ
 Nơi sinh: Hà Nội
 Quê quán: Xã Hoà Bình, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
 Nơi ở hiện nay: 15B Hát Giang, P. Phước Hoà, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
 Dân tộc: Kinh
 Tôn giáo: Không
 Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường
 

 Liên hệ:
  Email: lethimybinh@ukh.edu.vn
  Điện thoại: (058) 3522476 - số máy lẻ 112

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  Từ tháng, năm đến tháng, năm   Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
9/1993 - 9/1994 Hướng dẫn viên du lịch Công ty du lịch Khánh Hòa
9/1994 - 8/1996 Giảng viên, Trường CĐSP Nha Trang
8-1996 - 12/1998 Học viên cao học, Trường Đại học Quebec tại Canada.
1/1999 - 9/2004 Giảng viên, Trường CĐSP Nha Trang
10/2004 - 10/2005 Học viên cao học, Trường Đại học Touluose Le Mirail - Pháp
10/2005 - 9/2008 Phụ trách trung tâm Tiếng Pháp, Tổ trưởng Tổ văn hóa du lịch, Trường CĐSP Nha Trang
6/2004 - 5/2011 Đại biểu hội đồng nhân dân Tỉnh Khánh Hòa
9/2008 - 9/2011 Nghiên cứu sinh chuyên ngành du lịch Trường Đại học La Reunion - Pháp
9/2011 - 2/2012 Giảng viên, khoa Xã hội, Trường CĐSP Nha Trang
3/2012 - 8/2014 Đảng ủy viên, Trưởng khoa Văn hóa - Du lịch, Trường CĐSP Nha Trang
9/2014 - 8/2015 Đảng ủy viên, Phó hiệu trưởng CĐSP Nha Trang
9/2015 - 12/2020 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa
2016 - 2020 Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
12/2020- nay Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường
 
Hội đồng trường