Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trường Đại học Khánh Hoà ký kết hợp tác đào tạo với Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort
26/08/2022

Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2022, vào lúc 9 giờ 00 trường Đại học Khánh Hoà đã có buổi làm việc và ký kết hợp tác đào tạo với Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort tại Board Room, Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort.

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại