Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hoà tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
18/12/2022

Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 01/12/2022 của Đảng ủy Trường, ngày 17/12/2022, tại Giảng đường 1, Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN CHI BỘ HÀNH CHÍNH – THƯ VIỆN
12/11/2022

Sáng ngày 10/11/2022, tại phòng họp 1, Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Công Cẩn - Đảng viên Chi bộ Hành chính- Thư viện thuộc Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa. Đồng chí Trần Công Cẩn được kết nạp Đảng vào ngày 12/11/1992, 30 năm tuổi Đảng - một cột mốc đầy tự hào, là cả một quá trình phấn đấu và rèn luyện.

Đại Hội Chi Bộ Khoa Du Lịch Nhiệm Kỳ 2022-2025
14/10/2022

Thực hiện Công văn số 1999-CV/BTCTU ngày 19/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy v/v hướng dẫn tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 – 2025; và theo Công văn số 20-KH/ĐU ngày 18/8/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa về Kế hoạch tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng thời được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Khánh Hòa. Vào lúc 8h ngày 10/10/2022, tại phòng họp 1, Chi bộ khoa Du lịch đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
18/04/2022

Sáng ngày 14.4.2022, tại Giảng đường 1, Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho sinh viên ưu tú của chi bộ khoa Du lịch
24/03/2022

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, nhất là sinh viên, là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đồng thời khuyến khích sinh viên tích cực phấn đấu và rèn luyện trong thời gian học tập tại nhà trường để trở thành người thanh niên sống có lý tưởng, “vừa hồng, vừa chuyên”.

Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai công tác Đảng năm 2022
25/02/2022

Sáng ngày 25 tháng 02 năm 2022, tại Nhà biểu diễn, cơ sở 2, Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai công tác đảng năm 2022.

Đảng uỷ Trường Đại học Khánh Hoà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 64 đối tượng kết nạp Đảng năm 2021
21/01/2022

Thực hiện kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 26/04/2021 của Đảng uỷ Trường Đại học Khánh Hoà về việc mở lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021, từ ngày 12/01/2022 đến ngày 14/01/2022, Đảng uỷ trường đã tổ chức lớp học cho 64 đoàn viên ưu tú. Lớp học được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại giảng đường 1

Lễ kết nạp Đảng viên mới Vũ Thị Hạnh thuộc Chi bộ Khoa Du Lịch
13/01/2022

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa về công tác phát triển đảng viên, thời gian qua, nhiều quần chúng ưu tú là giảng viên, sinh viên của Khoa Du Lịch đã nhận thức được ý nghĩa, nhiệm vụ, quyền lợi của người đảng viên và đã nỗ lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của ĐCSVN.

ĐỀ CƯƠNG THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII
16/11/2021

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;

Đảng bộ Trường Đại Học Khánh Hòa quán triệt nghị quyết hội nghị tw3 và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.
28/09/2021

Sáng ngày 28/09/2021, Đảng bộ trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021 kết hợp tổ chức học tập, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hội nghị được tổ chức đồng thời trực tiếp tại giảng đường 1 và trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams.

Vv tổ chức tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
06/09/2021

Công văn số 98 CV/ĐU 30/08/2021

|<<    <   
[1]23
   >    >>|
Tổng quan