Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Danh sách tin
Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 (Dành cho K4, K45)
15/05/2020

Thay vì việc đánh giá điểm rèn luyện truyền thống với Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện (Các bạn có thể xem hoặc tải mẫu phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT OFFICE 365
15/05/2020

Thực hiện chương trình hợp tác chặt chẽ, toàn diện với Microsoft Việt Nam, từ năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Khánh Hòa triển khai sử dụng bộ phần mềm ứng dụng văn phòng Microsoft Office 365

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 (Dành cho K1,K2,K3, K43,K44)
15/05/2020

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Phòng công tác sinh viên